Volgens Onze Taal behoort ‘desalniettemin’ tot de mooiste Nederlandse woorden, samen met woorden als friemelen, lapzwans en bollebozen. Grappig is dat ‘desalniettemin’ qua betekenis juist behoorlijk formeel en ouderwets overkomt. Het roept een beetje de sfeer op van een slecht verlicht, stoffig kantoor met veel bruin decor en een reutelende faxmachine in de hoek. En toch is het woord zelf heerlijk om uit te spreken. Het zal misschien iets te maken hebben met die ritmische combinatie van klinkers en medeklinkers die zo lekker van de tong afrollen.

Hoe vertaal je desalniettemin naar het Engels?

In het Engels hebben we ook een versie van ‘desalniettemin’ – een paar zelfs. Wil je iets wat dezelfde plechtige sfeer heeft, dan kun je bijvoorbeeld kiezen uit ‘nevertheless’ of ‘nonetheless’. Allebei net zo’n feest om uit te spreken als ‘desalniettemin’. Dit soort woorden zul je in alledaagse gesprekken in het Engels niet vaak tegenkomen, tenzij er een dikke laag ironie overheen ligt. In academische of professionele (schrijf)taal zijn ze wel wat gangbaarder. In geschreven stukken plaats je deze woorden meestal aan het begin van een zin en dan altijd met een komma erachter.

Liever een wat minder formele variant van ‘desalniettemin’ gebruiken? Daar heb je verschillende opties voor in het Engels:

However: Their project was nearly completed. However, a few details still needed to be worked out. (Hun project was bijna voltooid. Maar er moesten toch nog een paar details worden uitgewerkt.)

Still: But still, I think we should discuss our plans further before we make any new changes. (Maar toch, ik denk dat we onze plannen verder moeten bespreken voordat we nieuwe veranderingen gaan maken.)

Having said that: This weekend looks like it will be very busy. Having said that, I would like to go to her party. (Dit weekend lijkt erg druk te worden. Dat gezegd hebbende, ik zou graag naar haar feestje willen gaan.)

That said/that being said: The film was pretty boring. That said/that being said, I thought the ending was pretty clever. (De film was behoorlijk saai. Dit gezegd zijnde, vond ik het einde wel knap.)

In spite of this/that: Jeremy knew that his friends didn’t really understand his new love of skydiving. In spite of this, he was determined to keep doing it. (Jeremy wist dat zijn vrienden zijn nieuwe liefde voor parachutespringen niet echt begrepen. Desondanks was hij vastbesloten om het te blijven doen.)

Despite this/that: I hope that, despite this decision, we can still continue to work on the project together. (Ik hoop dat we, ondanks dit besluit, toch samen aan het project kunnen blijven werken.)

Keuzes genoeg, dus! Let er wel op dat er allerlei mogelijke manieren zijn om al deze varianten te gebruiken, ieder met hun eigen grammaticale vormen en regels.

Weet je nog meer van dit soort typisch Nederlandse uitdrukkingen en vraag je je af hoe je deze in het Engels moet zeggen? Stuur me dan een berichtje via het contactpagina, dan ga ik er voor je naar kijken!