Photo by Anna Shvets via Pexels

Veel woorden in het Engels kun je meervoud maken door een ‘s’ erachter te zetten: house – houses, table – tables, bike – bikes, etc. Andere woorden veranderen wat meer van vorm, bijvoorbeeld mouse wordt mice, goose wordt geese en tooth wordt teeth. Lastig in het begin om te leren, misschien, maar als je het eenmaal doorhebt, valt het op zich wel mee (toch? 😉). Met persons, people en peoples ligt het daarentegen iets ingewikkelder.

Grote kans dat je al weet dat de woorden persons, people en peoples op ‘mensen’ duiden. Maar wanneer moet je voor de een of de ander kiezen? Mocht je dit stiekem best verwarrend vinden, dan kan ik je meteen geruststellen – je bent lang niet de enige! Zelfs gevorderden maken hier fouten mee wanneer ze Engels spreken.

In deze post ga ik het hebben over het verschil tussen persons, people en peoples én hoe je deze op de juiste manier gebruikt.

Persons vs people

Een person is een mens. Een persoon dus. In principe kun je zowel persons als people als meervoudsvorm van person gebruiken. Waarom ‘in principe’? Omdat hoewel persons en people bijna hetzelfde betekenen, zijn ze niet altijd verwisselbaar in een zin.

De meervoudsvorm persons kom je vooral tegen in formele of juridische taal. Als je naar Engelse detectives kijkt dan hoor je bijvoorbeeld soms termen als ‘persons of interest’ of ‘missing persons’ voorbijkomen.

The police are searching for three persons of interest in connection with the armed robbery of a bank Tuesday night (De politie is op zoek naar drie verdachten in verband met de gewapende overval op een bank dinsdagavond.)

Persons kom je ook tegen op bordjes in een lift of gebouw, bijvoorbeeld:

The maximum capacity is limited to 200 persons (De maximumcapaciteit is beperkt tot 200 personen.)

Met persons benadruk je dat het gaat om meerdere, specifieke individuen, terwijl people de groep als geheel benadrukt.

Geheugentip: Om makkelijker te onthouden dat je het woord persons gebruikt voor kleine groepen van een specifiek aantal personen, bedenk dat de woorden persons en specifiek beide de letter S bevatten.

People vs peoples

People is dus de meervoudsvorm van person. Maar het heeft ook een andere betekenis, namelijk volk. Met peoples verwijs je naar nationaliteiten of etnische groepen, bijvoorbeeld ‘the native peoples of Amerika’ (de inheemse volkeren van Amerika). Daarmee verwijs je naar de verschillende etnische groepen, stammen, of andere inheemse groepen die in Amerika wonen. Met peoples geef je ook aan dat het gaat om meerdere specifieke groepen die iets gemeenschappelijks met elkaar delen. Zo zeg je met ‘the many people of the world’ iets anders dan met ‘the many peoples of the world.’

There were thousands of people at the concert last weekend (Er waren duizenden mensen bij het concert van afgelopen weekend.)

Many people like chocolate cake, but not everyone does (Veel mensen houden van chocolade cake, maar dat geldt niet voor iedereen.)

The indigenous peoples of South America have a rich culture and history (De inheemse volkeren van Zuid-Amerika hebben een rijke cultuur en geschiedenis.)

Je hebt ook het woord peeps als afkorting van people. Je gebruikt het als verzamelnaam voor mensen met wie je een sterke band voelt, zoals hele goeie vrienden. Peeps is wel heel informeel, dus gebruik deze alleen met je vrienden of goeie kennissen😊.

The bottom line

In alledaagse gesprekken is de meervoudsvorm people verreweg de meest gebruikelijk wanneer je het hebt over meer dan één persoon. We zeggen dus ‘one person’, ‘two people’ (of thirty-six people, seventy-four people, one hundred people, etc.). Gebruik persons alleen in een formele of officiële context. 

Weet je nog meer verwarrende woorden in het Engels en wil je dat ik die voor je uitleg in een van mijn blogs? Stuur me dan een berichtje via het contactpagina, dan ga ik er voor je naar kijken!