Sommige woorden in het Engels lijken wat hun betekenis betreft veel op elkaar en kunnen daarom soms lastig zijn om uit elkaar te halen. Much en many zijn daar een paar voorbeelden van, deze heb ik hier al eerder uitgelegd. Maar ook less en fewer zorgen regelmatig voor verwarring. Daarom ga ik deze twee vandaag voor je uitlichten.

Wat betekenen less en fewer?

In het Engels betekenen zowel less als fewer allebei het tegenovergesteld van more (meer). Less en fewer kun je allebei vertalen als minder in het Nederlands, maar toch gebruik je ze anders in Engelse zinnen.

Om het verschil tussen deze twee woorden te snappen zijn er een paar simpele regels die vrij makkelijk zijn om te onthouden. Daarnaast zijn er ook enkele uitzonderingsgevallen. De simpele regels zal ik je eerst uitleggen, daarna kijken we even naar deze uitzonderingen.

Voordat we beginnen geef ik je eerst graag een paar aanvullende tips:

Tip 1 – gebruik het woordje than erna:

Wil je met less en fewer een vergelijking maken tussen twee dingen, gebruik dan ‘than’ erna: 

She had been working at the company for less than a year when she got her first raise (Ze werkte minder dan een jaar bij het bedrijf toen ze haar eerste loonsverhoging kreeg.)

Twenty-six is less than thirty-six (Zesentwintig is minder dan zesendertig.)

They had fewer than four players on their team (Ze hadden minder dan vier spelers in hun team.)

There are fewer flowers on my rose bush than last year (Er zitten minder bloemen aan mijn rozenstruik dan vorig jaar.)

Tip 2 – zo spreek je fewer uit:

Fewer rijmt in het Engels min of meer met nieuwer. De ew-klank in few klinkt dus als ‘ieuw’. Andere Engelse woorden met de lettercombinatie ew (new, dew, flew, etc.) hebben meestal niet deze klank, maar few/fewer dus wel.

Oké, en nu naar de gebruiksregels van less en fewer!

Simpele regel nr. 1

Hier is een makkelijke manier om less en fewer uit elkaar te halen:

    • Less gebruik je voor dingen die je niet kunt tellen (ontelbare zelfstandige naamwoorden).
    • Fewer gebruik je voor dingen die je wel kunt tellen (telbare zelfstandige naamwoorden).

Kun je geen getal voor het ding zetten? Dan kun je het niet tellen. Zo wel, dan is het dus telbaar.

Water, blijdschap, advies, humor, licht, etc. zijn allemaal zaken die je niet kunt tellen. Je kunt er meer of minder van hebben, maar je zegt niet ‘Hubert kreeg 32 humoren voor zijn verjaardag.’ Voor dit soort zaken gebruik je in het Engels het woordje ‘less’:

…less water

…less happiness

…less advice

…less humor

…less light

Koekjes, vogels, huizen, glaasjes water, aardappelen, etc. kun je allemaal wel tellen.

You can:

…eat fewer cookies   

…see fewer birds

…build fewer houses

…drink fewer glasses of water

…bake fewer potatoes

Simpele regel nr. 2

Er is ook een andere, hele simpele manier om ernaar te kijken:

Fewer gebruik je in het Engels voor dingen die geteld (fewer problems) kunnen worden en less voor dingen die gemeten kunnen woorden (less time). 

 

Dit waren dus de simpele regels. Toch gelden er wel een paar uitzonderingen hierop, want ja, voor Engels geldt nu eenmaal dat er voor iedere regel wel minstens één uitzondering is 😉. Zo zijn er in het geval van less en fewer een aantal gevallen waarbij de regels die ik je zo net gaf precies andersom liggen. En in sommige gevallen kun je zelfs beide woorden prima gebruiken. Tja, Engels…wat móet je ermee, hé?  

Tijd, geld, afstand en gewicht

Tijd, geld, afstand en gewicht zijn uitzonderingen op de traditionele ‘kun je het wel of niet tellen’ regel die meestal voor less en fewer geldt. Vooral wat het woordje ‘less’ betreft kom je deze uitzonderingen tegen. Zo kun je in het Engels bijvoorbeeld prima zeggen:

He can eat an entire pizza in less than 15 minutes (Hij kan een hele pizza eten in minder dan 15 minuten.)

They had less than €500 euros left in their bank account (Ze hadden minder dan 500 euro over op hun bankrekening.)

We’re less than 40 kilometers from the Eiffel Tower (We zitten op minder dan 40 kilometer van de Eiffeltoren.)

The mouse weighed less than 10 grams (De muis woog nog geen 10 gram.)

Dus ook al kun je minuten, euros, kilometers en grammen wel tellen, gebruik je in deze gevallen toch het woordje less en niet fewer.

Verder gebruik je het woordje less ook meestal na een getal, bijvoorbeeld ‘the package contained three less than the others,’ (het pakket bevatte er drie minder dan de anderen) of ‘one less worry’ (een zorg minder).

Een laatste tip

Hopelijk heeft deze blog je geholpen om het verschil tussen less en fewer goed op een rijtje te krijgen. Vind je het nog steeds erg verwarrend? No worries! Vaak duurt het even voordat dit soort informatie goed landt en je het echt eigen kunt maken. De tip die ik je nog wil geven is om er even mee te oefenen totdat je denkt ‘yes! Nu snap ik het echt.’ Wil je even wat oefeningen proberen, kijk dan hier, hier en hier.

Weet je nog meer van dit soort verwarrende woorden in het Engels en wil je dat ik die in een toekomstige post voor je ga toelichten? Stuur me dan een berichtje via het contactpagina, dan ga ik er voor je naar kijken!