Photo by Belinda Fewings on Unsplash

Een False Friend is een woord dat heel erg lijkt op een woord in een andere taal, maar dat meestal iets heel anders betekent dan wat je dacht. Soms liggen hun betekenissen echt mijlenver uit elkaar, maar soms hebben ze wel bepaalde raakvlakken, wat het eigenlijk alleen maar nog verwarrender kan maken. Best handig dus om hier even bij stil te staan!

Je zit met iemand in het Engels te praten en het lijkt allemaal goed te gaan. Maar ineens valt je de verwarde blik van je gesprekspartner op. Je dacht het goede Engelse woord te hebben gebruikt, maar… nu ga je toch twijfelen. Betekent dat woord eigenlijk wel wat je dacht dat het betekende?  

Grote kans dat je een False Friend te pakken hebt. De Nederlandse en Engelse talen liggen ermee bezaaid, dus je zult ze onvermijdelijk tegenkomen. Het is geen ramp (iedereen die een vreemde taal spreekt, maakt het weleens mee) maar je wil natuurlijk liever kunnen zeggen wat je bedoelde te zeggen. Al is het om misverstanden te voorkomen.

Voor vandaag wil ik je daarom even voorstellen aan een nieuwe paar False Friends: discuss en discussiëren. Het zijn redelijk veelvoorkomende woorden, zowel in het Engels als in het Nederlands. Je zult ze dus geheid af en toe gebruiken.

Als ik met mijn Nederlandse cursisten Engels spreek valt het me regelmatig op dat zij de woorden discuss en discussion vaak verkeerd gebruiken. Hoogste tijd dus om deze ‘lookalikes’ onder de loep te nemen!

Hoe gebruik je discuss en discussion in het Engels?

Het woord discuss heeft in het Engels een neutralere betekenis dan het Nederlandse discussiëren en duidt meestal gewoon op een gesprek met iemand. Hetzelfde geldt voor het woord discussion (discussie). Beide woorden zijn wel iets formeler of zakelijker dan de wat informelere opties als to talk about / chat about something.

In het Nederlands komen de woorden bespreken, overleggen, praten en voorleggen goed overeen met discuss. Als Nederlandse vertaling van discussion heb je woorden als gesprek, overleg, debat of dialogue. Discuss wordt altijd als werkwoord gebruikt, terwijl discussion altijd een zelfstandig naamwoord is.

Hier even wat voorbeelden van hoe je discuss en discussion in een zin kunt gebruiken.

Zinsvoorbeelden met discuss:

I still need to discuss the plans for our meeting next week with the marketing team. (Ik moet nog de plannen bespreken voor onze vergadering volgende week met het marketingteam.)

Sarah didn’t have time to discuss her ideas with her friends during lunch, so she decided to wait until the weekend. (Sarah had geen tijd om haar ideeën aan haar vrienden voor te leggen tijdens de lunch, dus besloot ze te wachten tot het weekend.)

Clarissa and Josh have been discussing whether or not to spend Christmas with his family. (Clarissa en Josh hebben het erover gehad of ze de kerstdagen met zijn familie wel of niet door zullen brengen.)

Zinsvoorbeelden met discussion:

It was the first time they’d had an honest discussion with each other in a long time. (Het was de eerste keer dat ze een eerlijk gesprek met elkaar hadden sinds een lange tijd.)

Molly interrupted their discussion to ask if anyone wanted something to drink. (Molly onderbrak hun overleg om te vragen of iemand iets wilde drinken.)

He didn’t know a lot about politics, so he wasn’t able to contribute much to the discussion. (Hij wist niet veel van politiek, dus kon hij niet veel bijdragen aan het debat.)

Wat is dan discussiëren in het Engels?

In het Nederlands duiden de woorden discussie en discussiëren vaak op een conflict of meningsverschil.* Als synoniemen heb je bijvoorbeeld woorden als ruzie, debat, geschil, onenigheid, woordenwisseling en dispuut. De Engelse woorden die hiermee het beste overeenkomen zijn argue/argument, bicker, dispute, quarrel and squabble. Hieronder zie je hoe je deze woorden als zelfstandige naamwoord of als werkwoord in een zin gebruikt:

Argument (ZSNW)

Jack and Jill had an argument about the best way to climb the hill. (Jack en Jill hadden een meningsverschil over de beste manier om de heuvel te beklimmen.)

I didn’t think his argument was very convincing, did you? (Ik vond zijn argument niet erg overtuigend, jij wel?)*

*Het woord ‘argument’ heeft ook een andere betekenis, namelijk ‘redenering’ of ‘pleidooi’.

To argue/argued/arguing (WW)

You can argue with her till you’re blue in the face, she’ll never see your point of view. (Je kunt met haar blijven discussiëren tot je erbij neervalt, ze zal nooit jouw standpunt inzien.)

The lawyer argued for his client at length. (De advocaat pleitte uitvoerig voor zijn cliënt.)

We have been arguing with our neighbors for months about their building plans. (We hebben al maanden ruzie met onze buren over hun bouwplannen.)

Bicker/bickering (WW)

Henry and Anita bicker all the time, but they’re crazy about each other. (Henry en Anita kibbelen constant, maar ze zijn gek op elkaar.)

The kids have been bickering with each other all afternoon. (De kinderen zitten al de hele middag met elkaar te bakkeleien.)

Dispute (ZSNW)

The police were called to a domestic dispute last Wednesday. (De politie werd afgelopen woensdag opgeroepen voor een huiselijk geschil.)

He was forced to resign his position at the company over an internal dispute. (Hij werd gedwongen zijn functie bij het bedrijf neer te leggen vanwege een intern conflict.)

Dispute/disputing (WW)

The existence of the Loch Ness monster has been disputed for decades. (Het bestaan van het monster van Loch Ness wordt al tientallen jaren betwist.)

There’s no disputing that she’s an excellent cook. (Er valt niet over te twisten dat ze een uitstekende kok is.)

She and her brother are always disputing about their political views. (Zij en haar broer hebben altijd ruzie over hun politieke opvattingen.)

*Discussie en discussiëren kun je in het Nederlands natuurlijk ook gebruiken wanneer je het hebt over een neutrale dialoog of bespreking. Maar voor zover ik het weet is dit iets minder gangbaar en speelt er bij een discussie toch meestal iets van onenigheid of een meningsverschil.

Hopelijk heb je na deze uitleg een duidelijk beeld van hoe je discuss en discussion in het Engels gebruikt. Probeer ook eens je Engelse woordenschat wat extra variatie te geven door een van de synoniemen te gebruiken uit deze blog! 😊

Weet je nog meer verwarrende woorden in het Engels en wil je dat ik die voor je uitleg in een van mijn blogs? Stuur me dan een berichtje via het contactpagina, dan ga ik er voor je naar kijken!